Onze Natuurboerderij

Natuurboerderij in de Zaanstreek

Noord-Hollands Hof is de naam van de boerderijwinkel van de familie Al. Het gezin bestaat uit boer Marcel, boerin Evelien en hun drie kinderen. Op het bedrijf woont ook oma Al, zij is nog graag actief op onze natuurboerderij.Boerderij Noord-Hollands Hof

Wij werken “natural” : Planet- and bodyproof

Wij streven naar de meest duurzame manier om landbouw te bedrijven en voedsel te produceren. Wij sparen het milieu, bevorderen biodiversiteit, houden natuurlijke hulpbronnen in stand, werken met kringlopen, dierenwelzijn wordt gerespecteerd,  houden het platteland leefbaar en wij  bieden de consument voeding die met natuurlijke ingrediënten en met een natuurlijk proces is vervaardigd. Puur natuur!

  • Gezond (health): De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, gewassen en dieren. Gezond is niet een kwestie van niet-ziek, maar het continu werken aan fysiek, mentaal, sociaal en ecologisch welbevinden. Daarom ook gebruiken wij gaan kunstmest.  Diergeneesmiddelen en additieven die gezondheidseffecten zouden kunnen hebben worden zoveel mogelijk vermeden. Onze producten bevatten geen kunstmatige toevoegingen, maar ook wordt het bereidingsproces zo voltooid, dat zoveel mogelijk ingrediënten heel blijven! Uw lichaam herkent het als natuur!
  • Ecologisch (ecology): Wij streven naar natuurlijke kringlopen. Wij  leveren onze bijdrage aan de bescherming en verbetering van de gezamenlijke leefomgeving, met inbegrip van het landschap, klimaat, habitats, biodiversiteit, lucht en water.
  • Fair (fairness): Mensen en dieren delen één wereld. Dat gaat alleen goed zolang dat op een faire manier gebeurt. Sleutelwoorden zijn billijkheid, respect, rechtvaardigheid en rentmeesterschap. Dieren kunnen opgroeien op de manier die past bij hun natuurlijke gedrag. Mensen – van boer tot consument – gunnen elkaar kwaliteit van leven, waarbij er voedsel genoeg is voor iedereen en van een duurzaam hoogwaardige kwaliteit. Maatschappelijke en milieukosten worden in de prijs van het product doorberekend.
  • Verantwoordelijk (care): Hogere opbrengsten en efficiency kunnen risico’s met zich meebrengen, zoals effecten op het complexe ecosysteem. Zolang wij die effecten niet overzien, is het beter niet te experimenten: voorzorg boven alles. Moderne wetenschap, oude kennis en praktijkervaring bieden volop oplossingen. Technologieën met onvoorspelbare effecten, zoals gentech, kunnen we daarbij missen, net als marktpartijen die niet het belang van allen voor ogen hebben maar voedsel willen monopoliseren ten faveure van hun aandeelhouders.

 

 

Natuur in het Wormer- en Jisperveld

Kleine graslandpercelen in het waterrijke Wormer- en Jisperveld
Kleine graslandpercelen in het waterrijke Wormer- en Jisperveld

Onze natuurboerderij is gelegen in het dorpje Spijkerboor en ligt in het Europees beschermde Noord-Hollandse natuurgebied Wormer- en Jisperveld in de Zaanstreek. Het gebied staat bekend om zijn oude cultuurlandschap, die nog in dezelfde staat is als in de Middeleeuwen. Dat betekend veel water, kleine percelen grasland en de vele rietkragen langs de weilanden. Door deze structuur komen er veel weidevogels op af. De Grutto is één van de beschermde vogelsoorten, maar ook de Smienten, Kieviten, Tureluurs, Zwaluwen en ganzen verblijven hier graag.

 

 

 

Onze natuurweiden in het Wormer-en Jisperveld
Onze natuurweiden in het Wormer-en Jisperveld

Weidevogels

De landerijen in beheer van de familie Al hebben allen naast de landbouwfunctie ook een natuurfunctie. Het beheer van de weilanden wordt afgestemd met de natuur. Zo maaien wij de slootkanten niet mee, zodat de natuurlijke oevers vol met kruiden behouden blijven. De weidevogels kunnen hier bescherming in zoeken en ook de insecten blijven behouden. Dit wordt officieel getoetst.

De familie Al werkt o.a. samen met de Vereniging Natuurmonumenten voor het behoud van de natuur in het Wormer- en Jisperveld.

 

 

Onze "Brownies" in het veld
Onze “Brownies” in het veld