Onze natuurboerderij

Boerderij Noord-Hollands Hof
Boerderij Noord-Hollands Hof

Biologische boerderij in de Zaanstreek

Noord-Hollands Hof is de naam van de biologische boerderijwinkel van de familie Al. Het gezin bestaat uit boer Marcel, boerin Evelien en hun drie kinderen. Op het bedrijf woont ook oma Al, zij is nog graag actief op onze natuurboerderij.

Biologisch is de meest duurzame manier om landbouw te bedrijven en voedsel te produceren. Het milieu wordt gespaard, biodiversiteit bevorderd, natuurlijke hulpbronnen in stand gehouden, kringlopen bewaard, dierenwelzijn gerespecteerd, het platteland leefbaar gehouden en consumenten verwend met voeding die met natuurlijke ingrediënten en procedés is vervaardigd.

wist u dat..?!

Biologisch een beschermde term is? Hij mag alleen gebruikt worden op gecontroleerde producten.

Internationaal zijn de kernwaarden vastgelegd in vier punten van waaruit biologisch zich verder ontwikkelt:

  • Gezond (health): De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, gewassen en dieren. Gezond is niet een kwestie van niet-ziek, maar het continu werken aan fysiek, mentaal, sociaal en ecologisch welbevinden. Daarom ook worden in de biologische landbouw kunstmest, diergeneesmiddelen en additieven die gezondheidseffecten zouden kunnen hebben zoveel mogelijk vermeden.
  • Ecologisch (ecology): Biologische landbouw speelt zich af binnen levende ecosystemen en natuurlijke kringlopen. Biologisch werken vraagt aanpassing aan lokale omstandigheden, ecosystemen, cultuur en schaal. Wie biologische producten produceert, verwerkt, verhandelt of consumeert moet zijn bijdrage leveren aan de bescherming en verbetering van de gezamenlijke leefomgeving, met inbegrip van het landschap, klimaat, habitats, biodiversiteit, lucht en water.
  • Fair (fairness): Mensen en dieren delen één wereld. Dat gaat alleen goed zolang dat op een faire manier gebeurt. Sleutelwoorden zijn billijkheid, respect, rechtvaardigheid en rentmeesterschap. Dieren kunnen opgroeien op de manier die past bij hun natuurlijke gedrag. Mensen – van boer tot consument – gunnen elkaar kwaliteit van leven, waarbij er voedsel genoeg is voor iedereen en van een duurzaam hoogwaardige kwaliteit. Maatschappelijke en milieukosten worden in de prijs van het product doorberekend.
  • Verantwoordelijk (care): Hogere opbrengsten en efficiency kunnen risico’s met zich meebrengen, zoals effecten op het complexe ecosysteem. Zolang wij die effecten niet overzien, is het beter niet te experimenten: voorzorg boven alles. Moderne wetenschap, oude kennis en praktijkervaring bieden volop oplossingen. Technologieën met onvoorspelbare effecten, zoals gentech, kunnen we daarbij missen, net als marktpartijen die niet het belang van allen voor ogen hebben maar voedsel willen monopoliseren ten faveure van hun aandeelhouders.

Skal certificering

De producten van onze natuurboerderij zijn Skal-gecertificeerd, wat inhoudt dat het bedrijf voldoet aan alle biologische kwaliteitseisen. Dit betekend dat:

  • Wij geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken.
  • Het dierenwelzijn gegarandeerd is.
  • Onze koeien maximaal in de wei kunnen lopen.
  • Er minimaal antibiotica wordt gebruikt voor de veegezondheid.
  • Al het veevoer van gegarandeerd biologische oorsprongEU_Organic_Logo_Colour_rgb.jpg-for-web-normal is.
  • De normen voor biologische landbouw zijn in de wet vastgelegd en de naleving ervan wordt streng gecontroleerd.

De biologische boerderij staat in het middelpunt van de natuur en de bewoners leven en werken met de ‘wetten der natuur’. U bent zeker van een eerlijk product!

 

Natuur in het Wormer- en Jisperveld

Kleine graslandpercelen in het waterrijke Wormer- en Jisperveld
Kleine graslandpercelen in het waterrijke Wormer- en Jisperveld

Onze biologische natuurboerderij is gelegen in het dorpje Spijkerboor en ligt in het Europees beschermde Noord-Hollandse natuurgebied Wormer- en Jisperveld in de Zaanstreek. Het gebied staat bekend om zijn oude cultuurlandschap, die nog in dezelfde staat is als in de Middeleeuwen. Dat betekend veel water, kleine percelen grasland en de vele rietkragen langs de weilanden. Door deze structuur komen er veel weidevogels op af. De Grutto is één van de beschermde vogelsoorten, maar ook de Smienten, Kieviten, Tureluurs, Zwaluwen en ganzen verblijven hier graag.

 

 

Onze natuurweiden in het Wormer-en Jisperveld
Onze natuurweiden in het Wormer-en Jisperveld

Weidevogels

De landerijen in beheer van de familie Al hebben allen naast de landbouwfunctie ook een natuurfunctie. Het beheer van de weilanden wordt afgestemd met de natuur. Zo maaien wij de slootkanten niet mee, zodat de natuurlijke oevers vol met kruiden behouden blijven. De weidevogels kunnen hier bescherming in zoeken en ook de insecten blijven behouden. Dit wordt officieel getoetst.

De familie Al werkt o.a. samen met de Vereniging Natuurmonumenten voor het behoud van de natuur in het Wormer- en Jisperveld.

 

 

Weidende koeien, nieuwsgierige kalfjes, dartelende kippen en kleine geitjes.
Weidende koeien, nieuwsgierige kalfjes, kleine geitjes en scharrelende kippen